Afspraken

Wanneer u een afspraak maakt met de fysiotherapeut of manueel therapeut dan dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de gemaakte afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch of per e-mail door te geven aan de behandelend therapeut.

Afspraken die niet of niet binnen 24 uur voor de afspraak zijn afgezegd, worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief.

Het verzuimtarief bedraagt voor fysiotherapie € 30,00 en voor manuele therapie € 37,00. Dit tarief kan niet worden gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij en dient u zelf te voldoen.

De betalingsvoorwaarden zijn opgehangen in de praktijk naast de voordeur. Met het maken van een afspraak sluit u een behandelingsovereenkomst met de fysiotherapeut / manueel therapeut en bent u verplicht zich aan deze regel te conformeren.