Informatie over het Eigen Risico in de zorg

Het Eigen Risico van € 385,- geldt nooit voor behandelingen uit het aanvullende pakket voor fysiotherapie en manuele therapie.

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u, tegen betaling van een lagere nominale premis, kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal € 500 ( in totaliteit € 850,- per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorg wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. De ze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van therapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzonderingen hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is d.w.z. jaar, half jaar of 3 maanden: zie www.defysiotherapeut.com.

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren het recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 behandelingen extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.