Medisch Trainingtherapie

Medische Trainingstherapie is een behandelvorm om de beweeglijkheid van de gewrichten, de spierfunctie en de conditie te verbeteren of te handhaven. Vaak worden er oefeningen gegeven die gericht zijn op uw bewegingsprobleem. Het kan een op zichzelf staande behandelvorm zijn, maar ook een vervolg op de hiervoor beschreven behandelvormen. Met deze trainingstherapie kun je vaak het terugkomen van de klachten doen voorkomen door de belastbaarheid van het bewegingsapparaat te verbeteren.

Er wordt een individueel oefenprogramma gemaakt aansluitend op uw huidige constitutie en conditie, waarbij er rekening gehouden wordt met uw verwachtingen en dagelijkse activiteiten. Met andere woorden: er wordt voor iedereen een trainingsprogramma op maat gemaakt nadat er een intake is geweest waarin u getest bent op spierkracht, conditie en beperkingen. Er wordt met behulp van fitnessapparatuur getraind en in de vrije ruimte met gewichtjes.

Indien nodig, wordt het programma dat u heeft wekelijks of maandelijks aangepast om de beoogde doelen te bereiken of verergering van klachten te doen voorkómen op een verantwoordelijke manier.  In principe traint u in een vaste groep op een vast tijdstip, maar inhalen op een ander moment is natuurlijk mogelijk in overleg.